Bình shisha mini BA1

400.000 380.000

Bình shisha mini BA1 bao gồm

Cờ Ai Cập Shika cao 33 ”
Bát Shika Oblivion
Vòi hookah Shika Typhoon có thể giặt được
Cơ sở sọc vàng Shika
Shika không kẹp
Shika Grommets

Danh mục: